สวนกาแฟ โครงสร้างพื้นฐาน แรงงาน การเมืองของการเคลื่อนย้ายในลาว
  • ฿250.00
  • ฿170.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : RCSD
  • Author : สร้อยมาศ รุ่งมณี ,วาสนา ละอองปลิว , บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
  • ISBN : 9786164171251
  • Language : thai
  • Number of Pages : 290
  • File Size : 3.29 MB

ผลงานการศึกษานี้ยังให้ภาพเครือข่ายการเคลื่อนย้าย รูปแบบการเคลื่อนย้ายวิธีคิด และจินตนาการของแรงงาน รวมถึงการเข้ามามีบทบาทของนายหน้าแรงงานคณะผู้วิจัยมีวิธีเล่าที่ทำให้เห็นภาพขบวนการเคลื่อนย้าย ชีวิตของผู้คนที่เคลื่อนย้ายและการจัดการสวนกาแฟได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตามนวลน้อย ตรีรัตน์คณะผู้วิจัยได้ก้าวข้ามการวิเคราะห์แบบเดิมที่เน้นความสำคัญของปัจจัยดึง-ผลักและการศึกษาวิถีการดำรงชีพไปสู่แนวทางการวิเคราะห์แบบไหม่ที่ให้ความสำคัญกับมิติทางด้านการเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในการเคลื่อนย้าย ทำให้งานชิ้นนี้เปิดมุมมองใหม่ รวมทั้งสามารถสนทนากับแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการเคลื่อนย้ายของประชากรภายใต้การขยายตัวของเสรีนิยมใหม่ ชยันต์ วรรธนะภูติ

Write a review

Please login or register to review

Tags: RCSD, สวนกาแฟ, แรงงาน, การเมือง, ลาว, การเคลื่อนย้าย, โครงสร้างพื้นฐาน, การเมืองของการเคลื่อนย้ายในลาว, สร้อยมาศ รุ่งมณี, วาสนา ละอองปลิว, บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล, ebook, bookcaze

line